Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi thư Chúc mừng năm mới 2018

 Cổng TTĐT Sở Tài chính trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng năm mới 2018 của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng:


Tin tức khác cùng chuyên mục