Tăng cường lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Xu hướng và giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu

         Lộ trình công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành và thống nhất thực hiện trong cả nước. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã có văn bản từ thời điểm cuối năm 2016 để tuyên truyền, phổ biến, triển khai đến các cơ quan, đơn vị về việc tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên theo lộ trình quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư bắt đầu áp dụng từ 01/01/2017. Tiếp đến, Sở đã trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Kế hoạch số 3735/KH-UBND ngày 20/5/2017).
Quá trình thực hiện trong năm, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để cử các cá nhân thực hiện công tác đấu thầu được tham gia các lớp đào tạo về lựa chọn nhà thầu qua mạng nhằm phục vụ tốt công tác này. Trong hướng dẫn, tổ chức thực hiện, Sở đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu UBND thành phố xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các mặt hàng ngành y tế. Về theo dõi, báo cáo, Sở Tài chính đã có báo cáo sơ bộ với UBND thành phố về tình hình thực hiện lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên.
Qua tổng kết số liệu về các gói thầu mua sắm thường xuyên phát sinh tính đến 30/11/2017 thì tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng đã đáp ứng theo kế hoạch đề ra. Cụ thể: (i) Có 21/21 gói thầu mua sắm tập trung thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi được lựa chọn nhà thầu qua mạng, đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch (ii) Có 20/20 gói thầu mua sắm thiết bị y tế lựa chọn nhà thầu qua mạng, đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch; (iii) Có 23/65 gói thầu hình thức chào hàng cạnh tranh được lựa chọn nhà thầu qua mạng, đạt tỷ lệ 35% (tỷ lệ theo kế hoạch tối thiểu là 30%); (iv) Có 06 gói thầu/14 gói thầu hình thức đấu thầu rộng rãi được lựa chọn nhà thầu qua mạng, đạt tỷ lệ 42% (tỷ lệ theo kế hoạch tối thiểu là 15%). Bên cạnh đó, thông qua công tác đấu thầu qua mạng, tỷ lệ tiết kiệm tiết kiệm trung bình qua đấu thầu đã tăng lên 8,3%, trong khi mức tiết kiệm bình quân của hình thức đấu thầu truyền thống chỉ khoảng 1,5%.
 
Bên cạnh việc đề xuất các nội dung trong Kế hoạch thực hiện mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố đảm bảo kịp thời theo hướng dẫn của trung ương, phù hợp với mục đích, yêu cầu và lộ trình được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ban hành, Sở Tài chính đã mạnh dạn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan (Sở Y tế, Tổ Mua sắm tập trung tài sản nhà nước, Tổ Mua sắm tập trung về y tế, các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế) để thống nhất, đề xuất UBND thành phố việc áp dụng ngay tỷ lệ thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng là 100% đối với các gói thầu mua sắm tập trung và mua sắm thiết bị y tế ngay trong năm 2017, đi trước so với lộ trình theo quy định đối với năm 2017 chỉ là tối thiểu 30% (theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015).
Việc đề xuất trên đã được nhiều cấp, nhiều ngành và các cơ quan, đơn vị trực tiếp tổ chức mua sắm hưởng ứng; số lượng gói thầu thực hiện qua mạng ngày càng tăng nhanh. Cách làm này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Theo ghi nhận của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (bài viết tiêu đề "Đà Nẵng ghi điểm" được đăng trên Báo Đấu thầu) thì nhờ việc này, trong 06 tháng đầu năm Đà Nẵng đã vươn lên dẫn đầu cả nước về tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng; đồng thời, thông qua công tác này đã làm tăng tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu lên hơn 5 lần so với tỷ lệ bình quân của hình thức đấu thầu truyền thống.
Việc tăng cường tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đã góp phần mang lại hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính; tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế; đồng thời nâng cao niềm tin của người dân đối với hoạt động đấu thầu mua sắm công trên địa bàn thành phố.
Nguyễn Văn Vĩ (Quản lý Giá và công sản)

Tin tức khác cùng chuyên mục