Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho các quận, huyện để triển khai thực hiện phân cấp mua sắm tài sản theo phương thức tập trung

           Để thuận tiện cho việc thực hiện phân cấp mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các quận, huyện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong thời gian đến, ngày 13/12/2017 Sở Tài chính phối hợp với Viện Đào tạo cán bộ Hà Nội mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho 43 học viên là lãnh đạo, chuyên viên của các phòng thuộc UBND 07 quận, huyện và công chức, người lao động Sở Tài chính.              Trong thời gian tập huấn các học viên đã được tiếp thu các chuyên đề cơ bản liên quan đến công tác đấu thầu, gồm: Hệ thống văn bản pháp lý hiện hành về đấu thầu; Phương pháp đấu thầu, hợp đồng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quy trình đấu thầu; Lựa chọn nhà thầu qua mạng; Quản lý hoạt động đấu thầu và xử lý tình huống trong đấu thầu.Các nội dung tập huấn trên được giảng viên Nguyễn Xuân Đào – Nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư – Bộ Kế hoạch – Đầu tư biên soạn và giảng dạy.
               Qua tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nắm bắt và hiểu sâu hơn về nghiệp vụ đấu thầu, đồng thời đã tập trung thảo luận những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương của nhà nước để triển khai và áp dụng tại địa phương thời gian đến./.
 
Võ Thị Nữ (Văn phòng Sở)

 

Tin tức khác cùng chuyên mục