Báo cáo liên tịch đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017

 
                     Xem thêm: Tải tại đây
 

Tin tức khác cùng chuyên mục