Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng xếp thứ hai chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT năm 2017 trong khối Sở Tài chính địa phương

          Tạp chí Tài chính điện tử - Cục Tin học và Thống kê Tài chính thuộc Bộ Tài chính phối hợp với Hội Tin học Việt Nam vừa công bố bảng xếp hạng ICT Index ngành Tài chính năm 2017, theo đó Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng xếp thứ hai trên bảng xếp hạng ICT index năm nay.
          ICT Index ngành Tài chính giúp các đơn vị thuộc hệ thống ngành Tài chính xác định được vị trí “hiện đang ở đâu” cho bản thân mình, qua đó có thể định hướng chiến lược phát triển CNTT - TT một cách hiệu quả hơn. 
ICT Index ngành Tài chính 2017  được xây dựng hoàn chỉnh hơn trên cơ sở các nhóm đối tượng theo tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, trong đó có nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố theo hệ thống ngành dọc và nhóm các Sở Tài chính được tách riêng để phù hợp trong việc đánh giá, xếp hạng.
Có thể nói việc xếp thứ hai trên bảng xếp năm nay thể hiện sự nổ lực, quyết tâm của Sở Tài chính Đà Nẵng trong triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác quản lý, điều hành thu chi Ngân sách tại địa phương. Năm 2017, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tập trung hướng dẫn “Ứng dụng kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến” cho gần 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đưa vào vận hành chính thức ứng dụng Kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến trên địa bàn thành phố. Việc triển khai này đã có nhiều hiệu ứng tích cực, tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian, giảm phiền hà cho cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch do không phải đi lại trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Tài chính.


Lớp tập huấn Ứng dụng kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến”
 
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018 và định hướng triển khai cho những năm tiếp theo, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tiếp tục tích cực triển khai hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài chính, nhằm hướng đến mục tiêu tin học hóa toàn bộ các quy trình nghiệp vụ, tiếp tục nâng các dịch vụ công trực tuyến hiện tại lên mức 4, đồng thời vận hành hiệu quả hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).
Hy vọng, với quyết tâm cao cùng với cách triển khai phù hợp, đồng bộ. Sở Tài chính Đà Nẵng sẽ thực hiện tốt vai trò tham mưu của mình về tài chính, ngân sách giúp UBND thành phố Đà Nẵng quản lý điều hành ngân sách hiệu quả, minh bạch.
Phan Thị Thảo Trang (Tin học và Thống kê)

Tin tức khác cùng chuyên mục