Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mức chi một số khoản phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh Xổ số

Kính gửi:
    - Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
              - Công ty TNHH MTV XSKT và Dịch vụ in Đà Nẵng.
 
Sở Tài chính có nhận được Công văn số 13898/BTC-TCNH ngày 17/10/2017 của Bộ Tài chính đề nghị tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mức chi một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, kính đề nghị quý cơ quan nghiên cứu tham gia góp ý dự thảo Thông tư và gửi về Sở Tài chính trước ngày 31/10/2017, nội dung tham gia góp ý đề nghị quý cơ quan gửi file mềm về địa chỉ email: hanhnt1@danang.gov.vn. Sau thời hạn trên, quý cơ quan không gửi ý kiến tham gia xem như thống nhất với dự thảo.
File Dự thảo Thông tư đính kèm: Tải tại đây
 

Tin tức khác cùng chuyên mục