Thành phố Đà Nẵng thực hiện mua sắm tài sản công: Công khai, minh bạch

Ông Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng cho biết, việc mua sắm tài sản công thời gian qua đã được TP. Đà Nẵng thực hiện công khai, minh bạch.

Riêng các gói thầu mua sắm trang, thiết bị y tế được thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, đảm bảo khách quan, công bằng.
100% gói thầu được mua sắm tập trung
Trao đổi với phóng viên TBTCVN về tình hình sử dụng, mua sắm tài sản công trên địa bàn TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Phụng cho biết, để việc sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, Sở Tài chính TP. Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn về định mức sử dụng xe ôtô để các cơ quan, đơn vị căn cứ thực hiện. “Hiện nay chúng tôi đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện khoán định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô và thông báo đơn giá khoán xe ô tô theo km sử dụng”, ông Phụng cho biết.

Đối với việc đầu tư xây dựng mới, mở rộng trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất, các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án phải thực hiện lấy ý kiến của Sở Tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện về tiêu chuẩn, định mức diện tích trụ sở làm việc, để tránh lãng phí, sử dụng hiệu quả và phát huy hết công năng của tòa nhà.
Việc mua sắm tài sản được lập kế hoạch và dự toán từ năm trước, được HĐND thành phố thông qua để thực hiện cho năm sau. Khi thực hiện mua sắm tài sản, các đơn vị phải thực hiện theo phân cấp và trình tự thủ tục quy định của Luật Đấu thầu, hướng dẫn của Bộ Tài chính, của HĐND và UBND thành phố về việc mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn.

Về quy trình triển khai mua sắm tài sản, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, đã tham mưu UBND thành phố triển khai việc mua sắm tập trung và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Công tác mua sắm, trang bị mới tài sản nhà nước trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước. “Trong giai đoạn 2017 - 2018, 100% các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước được thực hiện theo phương thức tập trung. Các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế được thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, đảm bảo tính khách quan, công bằng”, ông Phụng cho biết.
Rà soát, sắp xếp lại xe công
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Sở Tài chính TP. Đà Nẵng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổng hợp, sắp xếp lại toàn bộ số xe ô tô hiện có của các cơ quan, đơn vị để tham mưu, báo cáo UBND thành phố, Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính thống nhất. 

“Sau khi được Bộ Tài chính thống nhất phương án sắp xếp xe ô tô, Sở Tài chính TP. Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố triển khai phương án, có quyết định thanh lý 18 xe ô tô không đủ tiêu chuẩn lưu hành theo phương thức thanh lý tập trung, không để cho các đơn vị sử dụng xe thanh lý riêng. Giá trị còn lại của từng xe được xác định trên cơ sở chất lượng còn lại và giá trị sử dụng, có so sánh, đối chiếu giữa các loại xe và giá thị trường. Hiện nay, Sở Tài chính đang thực hiện quy trình tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 11 xe ô tô”, ông Phụng nói.
Cũng theo ông Phụng, để giảm thời gian mua sắm tài sản công, thời gian qua Sở Tài chính TP. Đà Nẵng đã liên tục cải tiến quy trình, thủ tục mua sắm tài sản, nhờ đó thời gian để thực hiện mua sắm tài sản đã được rút ngắn rất nhiều. “Nếu như trước đây, quy trình thẩm định dự toán và thẩm định kế hoạch đấu thầu do 2 bộ phận thực hiện theo trình tự có quyết định phê duyệt dự toán trước, sau đó mới thẩm định kế hoạch đấu thầu, nên thời gian bị kéo dài, thì nay chúng tôi tổ chức thực hiện đồng thời 2 khâu thẩm định dự toán và kế hoạch đấu thầu, giao cho 1 bộ phận thực hiện, nên đã rút ngắn thời gian rất nhiều. Đồng thời, công tác quản lý, theo dõi tài sản mua sắm của các đơn vị được chặt chẽ hơn”, ông Phụng chia sẻ.
Đấu giá công khai tài sản thanh lý
Việc thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị cũng được TP. Đà Nẵng quy định cụ thể và phân cấp rõ ràng theo giá trị tài sản, loại tài sản. Trong đó đối với việc thanh lý tài sản gắn liền với đất, ô tô và các phương tiện vận tải khác do Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Các loại tài sản này trước khi thực hiện các thủ tục thanh lý, phải được các cơ quan chuyên môn như: Sở Xây dựng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông vận tải kiểm tra, có ý kiến về tình trạng tài sản. Tất cả tài sản thanh lý phải được xác định giá trị khởi điểm và tổ chức đấu giá theo quy định, số tiền thu được sau khi thanh lý phải nộp vào ngân sách sau khi trừ chi phí thanh lý.
 
Theo ThoibaoTaichinhVietNam

Tin tức khác cùng chuyên mục