Công đoàn Sở Tài chính tích cực hưởng ứng, tham gia hiến máu tình nguyện năm 2017

Hưởng ứng Kế hoạch số 29/KH-LĐLĐ ngày 17/5/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng về việc tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia hiến máu tình nguyện, Công đoàn Sở Tài chính đã tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia tích cực hiến máu tình nguyện năm 2017.
Hưởng ứng phát động của Công đoàn Sở, ngày 24/6/2017, tại cơ quan Thành đoàn Đà Nẵng, 06 đoàn viên công đoàn Sở Tài chính đã nhiệt tình tham gia ngày Hội hiến máu tình nguyện, trong đó có 04 đoàn viên đủ tiêu chuẩn và đã hiến những giọt máu tình nguyện (02 đoàn viên không đủ tiêu chuẩn hiến do sức khỏe), gồm:
- Đoàn viên Phạm Quang Nhật - Tổ công đoàn Tài chính đầu tư, đã hiến máu 09 lần.
- Đoàn viên Trần Thị Thiên Hương - Tổ công đoàn Tài chính – HCSN, đã hiến máu 04 lần.
- Đoàn viên Hoàng Thị Ngọc Trang - Tổ công đoàn Tài chính – HCSN, đã hiến máu 03 lần.
- Đoàn viên Đặng Thị Mai - Tổ công đoàn Văn phòng Sở, đã hiến máu 02 lần.
Từ đầu năm đến nay, đoàn viên Công đoàn và Chi đoàn Sở Tài chính đã hiến 07 đơn vị máu.
 
 
 
Một số hình ảnh của Công chức, viên chức, người lao động tham gia tình nguyện hiến máu
Đoàn viên Đặng Thị Mai đang hiến máu
Hiến máu nhân đạo là việc làm thiết thực, nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần nhân đạo, nhân văn, tương thân, tương ái; đoàn viên công đoàn Sở Tài chính quyết tâm với lòng nhiệt huyết của mình chung tay vì cộng đồng, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe, cứu chữa người bệnh.
Đặng Thị Mai (Văn phòng Sở)

Tin tức khác cùng chuyên mục