Kết quả bình bầu, suy tôn khen thưởng Khối thi đua sở, ban, ngành năm 2016 đối với Sở Tài chính

          Thực hiện quy chế hoạt động, quy chế chấm điểm của Khối thi đua các sở, ban, ngành, 07 Khối trực thuộc đã tiến hành họp xét, bình bầu, đề nghị UBND thành phố tặng Cờ Thi đua cho đơn vị có điểm thi đua cao nhất và tặng Bằng khen cho đơn vị có điểm số cao liền kề.
           Căn cứ đề nghị của Khối trưởng Khối trực thuộc, ngày 05/4/2017, Sở Nội vụ - Khối trưởng Khối thi đua các sở, ban, ngành tổ chức họp xét thi đua, đề nghị khen thưởng năm 2016. Đến dự họp, về phía đại biểu tham dự có ông Đặng Chí Thanh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố; về phía Khối thi đua có các đồng chí là đại diện Khối trưởng trực thuộc và cán bộ theo dõi thi đua của các Khối trưởng trực thuộc.
          Trên cơ sở kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ chính trị, kết quả thi đua các tổ chức đoàn thể trong năm 2016, các thành viên dự họp đã xem xét để bầu chọn 06 tập thể đề nghị UBND thành phố tặng Cờ thi đua; suy tôn 02 tập thể đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua. Kết quả cụ thể như sau:
          1. 06 đơn vị đề nghị UBND Thành phố tặng Cờ thi đua: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Công an thành phố, Quỹ Đầu tư phát triển.
          2. 02 đơn vị đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua: Sở Tài chính (thống nhất 07/07 phiếu), Sở Nội vụ (thống nhất 07/07 phiếu).
 
 
 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG CỜ THI ĐUA
 Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
 
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ 
1. Đặc điểm, tình hình
- Tên đơn vị:      Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 
- Địa chỉ: Tầng 7, 8 Trung tâm hành chính, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ:        0511.3822130       Fax: 0511.3827074
- Trang thông tin điện tử:   http://www.taichinh.danang.gov.vn
- Quá trình thành lập và phát triển:
Sở Tài chính - Vật giá thành phố Đà Nẵngđược thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng (ngày 01/01/1997, thành phố Đà Nẵng hoạt động theo cơ chế đơn vị hành chính trực thuộc trung ương) nay đổi tên là Sở Tài chính theo Quyết định số 150/2003/QĐ-UB ngày 30/10/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở được thực hiện theo Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng (trước đây là Quyết định số 6397/QĐ-UB, Quyết định số 02/QĐ-UBND và Quyết định số 4696/QĐ-UB).
Trong những năm qua, Sở Tài chính đã tham mưu và điều hành có hiệu quả các lĩnh vực: quản lý ngân sách Nhà nước; quản lý giá cả; quản lý tài sản công; quản lý tài chính đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp; công tác thẩm định giá tài sản; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng bộ máy hoạt động theo tinh thần cải cách hành chính; quản lý Nhà nước về hoạt động xổ số kiến thiết và dịch vụ in… góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
Sở Tài chính đã được Chính phủ, UBND thành phố, Bộ Tài chính tặng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba năm 1998 về thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa; Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2010), hạng Nhì (năm 2005), hạng Ba (năm 2001) về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  
2. Chức năng, nhiệm vụ
Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu và giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán độc lập, giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài chính. Chức năng nhiệm vụ cụ thể của Sở Tài chính thực hiện theo Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT/BTC-BNV ngày 31/12/2015 của  Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; và Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Phong trào thi đua của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng qua một năm tổ chức triển khai thực hiện, với những nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị được giao, toàn thể công chức, người lao động (CC, NLĐ) đã tích cực hưởng ứng, xem đây là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình. Ngay từ đầu năm, Sở đã phát động phong trào thi đua yêu nước, phổ biến, quán triệt đến CC, NLĐ triển khai thực hiện. Hướng phong trào thi đua vào thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do UBND thành phố giao. Chỉ đạo các phòng thường xuyên quán triệt nội dung thi đua theo tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, triển khai thực hiện Luật thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác năm 2016, nội dung đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm, các phòng, các đoàn thể đề ra nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, gắn với nội dung thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (nay là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh), phấn đấu hoàn thành toàn diện, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định chương trình kế hoạch công tác. Thông qua phong trào thi đua yêu nước tạo ra được khí thế lao động sôi nổi, phấn khởi trong toàn ngành góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 
1. Các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao
a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị
Trong năm 2016, Sở Tài chính đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ UBND TP giao, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm[1] và được UBND TP đánh giá, xếp thứ 02/29 đơn vị hoàn thành kết quả 03 nhiệm vụ trọng tâm[2].
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng thời là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong bối cảnh tình hình kinh tế có chuyển biến tích cực hơn, tuy nhiên dự báo vẫn còn nhiều khó khăn trong khi nhu cầu chi đầu tư phát triển, đảm bảo hoạt động các lĩnh vực sự nghiệp, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của thành phố trong năm nhằm tiếp tục hoàn thành mục tiêu của “Năm Văn hóa, văn minh đô thị” rất lớn; vì vậy đảm bảo cân đối ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của ngành tài chính.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Thành ủy, HĐND TP, ngay từ đầu năm Sở đã chủ động phối hợp với Cục Thuế, KBNN ĐN tham mưu trình UBND TP ban hành quy định về biện pháp quản lý và điều hành dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 của TPĐN[3] và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2016 để các đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện. Trong đó đã tập trung triển khai nhiều giải pháp khai thác nguồn thu, đẩy mạnh chống thất thu trên lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, thu hồi nợ đọng, nợ tiền sử dụng đất, hỗ trợ các chính sách về thuế, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp gắn với đẩy mạnh khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Tham mưu điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán giao, cân đối chi theo tiến độ thu ngân sách; các ngành, các cấp thực hiện cân đối, sắp xếp tổng dự toán đã giao đảm bảo đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết, theo thứ tự ưu tiên đúng với các chính sách, chế độ nhà nước đã quy định, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính[4].Tham mưu Thành ủy, UBND thành phố các biện pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)[5]; tham mưu HĐND, UBND thành phố ban hành phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật NSNN năm 2015; tham mưu đảm bảo kịp thời kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Đà Nẵng; tham mưu trình 25 Nghị Quyết triển khai thực hiện Luật Phí và Luật Phí. Nhìn chung trong năm 2016, Sở đã tham mưu UBND TP điều hành, cân đối ngân sách hiệu quả, đảm bảo tiến độ thu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện năm 2016 đạt và vượt dự toán giao (đạt 131,8% dự toán HĐND thành phố giao và đạt 139,7% dự toán Trung ương giao), trong đó thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất) đạt 125,7% dự toán, thu tiền sử dụng đất đạt 114,7% dự toán, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 164,3% dự toán; chi ngân sách địa phương đạt 102,2% dự toán, trong đó chi thường xuyên đạt 104,7% dự toán.     
Để triển khai các nhiệm vụ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg, Sở đã tham mưu UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo của thành phố, xây dựng Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 4945/KH-UBND ngày 11/7/2016 về việc triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Tính đến nay, Sở đã hướng dẫn trực tiếp 13/13 đơn vị triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch, qua đó đã ghi nhận các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập theo đúng hướng dẫn của Trung ương.                                                                                                                                                                                                                                       Về công tác quản lý tài chính đầu tư, đã phối hợp theo dõi, đôn đốc xử lý tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư đảm bảo quy định, đáp ứng kịp thời việc giải ngân vốn đầu tư. Kịp thời tham mưu cho UBND thành phố biện pháp thu hồi vốn thanh toán thừa các công trình đã phê duyệt quyết toán và biện pháp đôn đốc các đơn vị thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo chất lượng và thời gian thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hoàn thành góp phần giảm chi ngân sách 42.319 triệu đồng.
Thường xuyên chỉ đạo theo dõi, báo cáo tình hình giá cả thị trường; tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá, bình ổn giá theo đúng quy định, đặc biệt là giá cước vận tải bằng xe ô tô, giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, giá dịch vụ lưu trú du lịch trong các dịp lễ, tết trên địa bàn; đồng thời đã cập nhật, duy trì thường xuyên, đầy đủ về giá hàng hóa dịch vụ và giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giá[6] để phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về giá; công khai thông tin về giá theo quy định của pháp luật.
Về công tác quản lý tài sản: Sở đã tham mưu UBND thành phố phương án sắp xếp, sử dụng xe ô tô hiện có tại các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án và ban hành định mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón hàng ngày, khi đi công tác đối với các chức danh[7]. Hướng dẫn thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô và thông báo đơn giá khoán xe ô tô để các cơ quan, đơn vị thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định.
Công tác kiểm tra, thẩm định dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm thường xuyên cho