Đảng bộ Sở Tài chính vận động tham gia Cuộc thi viết về “Những gương sáng giữa đời thường” năm 2017

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Kế hoạch số 26-KH/BTGTU và Thông báo số 27-TB/BTGTU  ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng về Tổ chức Cuộc thi viết về “Những gương sáng giữa đời thường” năm 2017 và Thể lệ Cuộc thi viết về “Những gương sáng giữa đời thường” năm 2017, Đảng ủy Sở Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận tổ chức quán triệt, triển khai và phổ biến Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi theo Kế hoạch số 26-KH/BTGTU và Thông báo số 27-TB/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động để nghiên cứu; đồng thời, tạo điều kiện, động viên đảng viên, cán bộ, công chức ở đơn vị mình tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi nói trên, trong đó lưu ý một số nội dung:
1- Đối tượng dự thi: Tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 
2-Nội dung, hình thức thi
- Bài viết hoặc tác phẩm thuộc thể loại báo chí viết về gương điển hình tiên tiến trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố. Những gương điển hình tiên tiến phải là người thật, việc thật. Cụ thể là những cách làm hay, sáng tạo; có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; những sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực; gương người tốt, việc tốt… có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương, đơn vị và thành phố từ năm 2015 đến nay.
- Bài, tác phẩm dự thi phải ghi họ tên tác giả (nhóm tác giả), đơn vị dự thi; bài và tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo từ 01-02 ảnh của nhân vật được đề cập trong bài viết; bài dự thi gửi cả file mềm và bản giấy về Ban tổ chức Cuộc thi qua Trang thông tin điện tử Thành ủy. Địa chỉ: http://dangbodanang.vn; email: webtudng@gmail.com; Số điện thoại: 0236.3886.396.
- Các bài, tác phẩm dự thi sẽ được chọn đăng trên Trang thông tin điện tử Thành ủy Đà Nẵng chuyên mục Cuộc thi viết “Những gương sáng giữa đời thường”.
 3- Điều kiện dự giải của bài, tác phẩm dự thi
- Bài viết, tác phẩm tham gia Cuộc thi có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, Luật Bản quyền tác giả, Thể lệ Giải và các quy định của pháp luật.
- Bài dự thi, tác phẩm dự thi phải là tác phẩm phản ánh người thật, việc thật, điển hình tiên tiến (không hư cấu), có sức thuyết phục, giáo dục và tạo được sự lan tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; chưa đạt giải tại các cuộc thi hoặc xét, chấm giải từ cấp sở, ngành trở lên.
- Bài, tác phẩm dự thi viết: được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Time New Roman, từ 1.300 từ đến không quá 1.500 từ.
- Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không quá 03 bài hoặc tác phẩm.
4-Thời gian tổ chức Cuộc thi: Bắt đầu từ ngày 15/3/2017 đến hết ngày 10/5/2017, dự kiến tổng kết trao giải vào ngày 19/5/2017.
Cuộc thi lần này là hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Sở nói riêng và Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nói chung hướng tới kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2017). Đề nghị các Chi bộ, đảng bộ bộ phận, toàn thể đảng viên, công chức, người lao động hưởng ứng và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả.
Phạm Thị Ngọc Thu (Văn phòng)

Tin tức khác cùng chuyên mục