Giao ước thi đua của các tổ chức đoàn thể, các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính năm 2017

Tại Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức ngày 07/01/2017, Sở Tài chính đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn, chính quyền Sở và giữa các tổ chức đoàn thể, các phòng thuộc Sở. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Văn Bai - Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Lê Thanh Bình - Bí thư Đoàn thanh niên cùng các đồng chí Trưởng các phòng và toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề Phát huy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2017”, đồng thời đề nghị các phòng bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Sở ban hành, đề ra các giải pháp sát thực, đổi mới nội dung và hình thức thi đua, tích cực hưởng ứng phát động thi đua, tổ chức các phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng phòng nhằm vào những tồn tại hạn chế cần giải quyết; đồng thời, vận động công chức, người lao động tham gia phong trào thi đua yêu nước với khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác; mỗi công chức, người lao động phải có kế hoạch tự học tập, không ngừng nâng cao nhận thức về lý luận, kiến thức chuyên môn, tự giác rèn luyện tu duỡng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và năng lực công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao. Trong quá trình thi đua thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, thực hiện sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để phong trào thi đua thu hút, lôi cuốn được nhiều người tham gia, đạt được những hiệu quả cụ thể và thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tập thể Sở Tài chính đoàn kết, đồng thuận, đăng ký danh hiệu thi đua năm 2017: Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố và Bộ Tài chính.
  
Lễ ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức Sở Tài chính năm 2017
Với sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Sở cùng Trưởng các tổ chức đoàn thể và Trưởng các phòng thuộc Sở đã ký kết giao ước thi đua năm 2017 với tinh thần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, đoàn kết, ra sức thi đua, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua và nội dung giao ước thi đua do Giám đốc Sở phát động; quyết tâm giành được những thành tích cao nhất, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017. 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tài chính
 

Tin tức khác cùng chuyên mục