Hướng dẫn quy trình thực hiện mua sắm tập trung tài sản nhà nước

          Ngày 26/12/2016, Sở Tài chính hướng dẫn quy trình thực hiện mua sắm tập trung tài sản nhà nước. Theo đó việc thực hiện mua sắm tập trung tài sản nhà nước được thực hiện từ ngày 01/01/2017 và danh mục tài sản mua sắm tập trung bao gồm:
1. Bàn, ghế sử dụng để: Làm việc, họp, Hội trường, tiếp khách, để máy vi tính, phục vụ dạy và học;
2. Tủ, giá, kệ để hồ sơ và tài liệu;
3. Máy vi tính để bàn, máy chủ (kể cả các linh kiện khác gắn kèm nếu có);
4. Máy vi tính xách tay;
5. Máy in;
6. Máy photocopy;
7. Máy Scan;
8. Máy chiếu;
9. Máy điều hòa nhiệt độ;
           Quy trình thực hiện mua sắm tập trung tài sản nhà nước được hướng dẫn cụ thể theo Công văn số 3082/STC-HCSN ngày 26/12/2016 của Sở Tài chính./.
 

Tin tức khác cùng chuyên mục