Kế hoạch thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2015

Kế hoạch số 10/KH-STC ngày 20 tháng 3 năm 2015 về
 
Xem chi tiết tại đây: 10/KH-STC
 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục