Hội nghị quản trị Công ty với thị trường Chứng khoán Việt Nam

           Ngày 17/6/2015, Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước) phối hợp với Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị “Quản trị công ty với thị trường chứng khoán Việt Nam” tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Uỷ ban chứng khoán nhà nước, ông Phạm Cư – Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng , bà Hoàng Hải Anh – Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI) và đại diện gần 200 doanh nghiệp, các sở ban ngành có liên quan, các ngân hàng, công ty chứng khoán, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

          Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam luôn được coi là kênh rất quan trọng để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài cho nền kinh tế, đồng thời cũng là nơi luân chuyển các nguồn vốn đầu tư, nâng cao khả năng sử dụng vốn có hiệu quả, tăng tính công khai, minh bạch hoạt động của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.

          Thông qua phần trình bày của TS. Nguyễn Thế Thọ - Vụ Trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán - UBCKNN đã cung cấp những thông tin cần thiết và hữu ích về thị trường chứng khoán, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020, một số nội dung cấp thiết về quản trị công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay và vấn đề quản trị công ty với hoạt động quan hệ cổ đông. Hội nghị cũng là dịp để các doanh nghiệp có thể tiếp xúc trực tiếp với các đơn vị chứng khoán, được trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về quản trị công ty và hoạt động quan hệ cổ đông.

          Đặc biệt, hội nghị đã đưa ra những điểm nổi bật của Luật doanh nghiệp sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Từ đó, các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ nắm vững những nội dung mới của Luật để các cơ quan, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tạo lập được môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế.

 

Nguyễn Thị Hạnh

 

Tin tức khác cùng chuyên mục