Phê duyệt đề án Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

Quyết định số 6600/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt đề án Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 .
 
Xem chi tiết văn bản đính kèm: 6600/QĐ-UBND

Tin tức khác cùng chuyên mục