Lấy ý kiến xây dựng các tiêu chí đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam.

           Việc tổ chức đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp thẩm định giá là một nội dung rất quan trọng đối với loại hình dịch vụ thẩm định giá, điều này không chỉ tạo cho khách hàng sự tín nhiệm đối với các doanh nghiệp thẩm định giá mà qua đó giúp cho các hoạt động của thị trường Thẩm định giá được công khai, minh bạch hơn trong bối cảnh nghề Thẩm định giá Việt Nam đã hội nhập với nghề Thẩm định giá ở khu vực và thế giới.

Trên cơ sở đó, sáng ngày 22/8/2013, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng nội dung dự thảo các đề án về: “Kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh, về giá dịch vụ thẩm định giá và Xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam”. Việc hoàn thiện dự thảo các đề án này sẽ mang lại các hiệu quả cụ thể như sau:

- Đối với doanh nghiệp Thẩm định giá: Việc được một tổ chức đánh giá, xếp hạng sẽ góp phần giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí xây dựng, quảng bá thương hiệu. Qua việc đánh giá, xếp hạng và giới thiệu, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được nâng cao, niềm tin của khách hàng Thẩm định giá đối với doanh nghiệp càng được củng cố, từ đó tạo cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định được vị thế cạnh tranh trên thị trường.

- Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Thẩm định giá: Thông qua việc đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp Thẩm định giá và công bố kết quả xếp hạng công khai sẽ giúp cho khách hàng biết được thực trạng và năng lực hoạt động của các doanh nghiệp Thẩm định giá; tiết kiệm được thời gian và chi phí tìm hiểu, lựa chọn doanh nghiệp Thẩm định giá và lựa chọn được đúng doanh nghiệp Thẩm định giá đáp ứng nhu cầu Thẩm định giá tài sản của mình.

- Đối với Bộ Tài chính, Hội Thẩm định giá Việt Nam: Việc đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp Thẩm định giá sẽ giúp cho Bộ và Hội đánh giá đúng năng lực, thực trạng của từng doanh nghiệp Thẩm định giá; kiểm soát, giám sát được hoạt động của các doanh nghiệp trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước về Thẩm định giá, tuân thủ các tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam, cạnh tranh về giá và chất lượng dịch vụ, kết quả và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp…Tạo điều kiện để xây dựng chiến lược nâng cao năng lực hoạt động của nghề Thẩm định giá, xây dựng kế hoạch quản lý điều hành hoạt động Thẩm định giá phù hợp với từng thời kỳ.

Có thể nói, Hội Thẩm định giá Việt Nam đưa ra những nội dung trên để tham mưu ban hành một cơ chế quản lý hoạt động thẩm định giá phát triển bền vững là bước đột phá đầu tiên từ khi hoạt động thẩm định giá ra đời cho đến nay. Điều đó, nó không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề bất cập trước mắt mà còn góp phần chuẩn hoá hoạt động của nghề Thẩm định giá đã, đang và sẽ phát triển trong tương lai và mang lại lợi ích thiết thực trực tiếp, nhiều mặt cho doanh nghiệp và người dân./.

 Nguyễn Văn Canh

Tin tức khác cùng chuyên mục