Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

 
Ngày 18 tháng 7 năm 2013 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4965/QĐ-UBND về việc Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đó, mức lãi suất cho vay tối thiểu quy định là 9%/năm (Chín phần trăm một năm). 
 
Xem chi tiết nội dung file đính kèm: QĐ4965.doc
 
Lê Kim Tuấn

Tin tức khác cùng chuyên mục