Danh sách KTV đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2012 (cập nhật đến ngày 17/8/2012)

Danh sách KTV đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2012 (cập nhật đến ngày 17/8/2012)

Xem chi tiết file đính kèm: 1708-danhsachKTVdangkyhanhngheKT.PDF

 

(Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính)

 

 

 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục