Tin tức sự kiện

Hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh 02/9, Ngày truyền thống ngành Tài chính và chào mừng Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng(29/08/2017)

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng 72 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính(28/08/2017)

Sở Tài chính nhận 02 Bằng khen của UBND thành phố về cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2016(19/07/2017)

Kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa IX (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) thông qua các Nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính do Sở Tài chính tham mưu, đề xuất(10/07/2017)

Khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa IX (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)(05/07/2017)

Sở Tài chính nhận bằng khen UBND thành phố về ứng dụng CNTT năm 2016(22/06/2017)

Tin chuyên ngành

Một số điểm mới về quản lý sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sự dụng vốn ngân sách nhà nước(05/09/2017)

Một số nội dung chủ yếu của Nghị định số 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(18/08/2017)

Một số nội dung mới của Luật NSNN năm 2015(11/08/2017)

Tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần(08/08/2017)

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội(31/07/2017)

Một số điểm mới trong việc xác định nhu cầu, nguồn, phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung theo phân cấp tại địa phương(28/07/2017)

Thông tin Mua sắm - Đấu thầu

Sở Tài chính tổ chức lễ mở thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1 năm 2017(11/08/2017)

Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.(17/07/2017)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu Mua sắm tập trung tài sản nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (đợt I/2017)(10/07/2017)

Thành phố Đà Nẵng thực hiện mua sắm tài sản công: Công khai, minh bạch(03/07/2017)

Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng(06/06/2017)

Thực hiện mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1/2017(12/04/2017)

Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông báo về việc thực hiện kiểm kê, báo cáo tài sản công (08/09/2017)

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ tư về phí, học phí và định mức chi(16/08/2017)

Đôn đốc thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các ĐVSNCL và phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017(01/08/2017)

Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL theo NĐ 47/2017/NĐ-CP(21/07/2017)

Biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các biểu mẫu kèm theo Công văn 1692/STC-QLNS(05/07/2017)

Triển khai thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước(09/03/2017)

Góp ý dự thảo văn bản

Rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế quản lý, sử dụng vốn ủy thác ngân sách địa phương qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (07/04/2017)

Tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.(09/03/2017)

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên(23/12/2016)

Tham gia góp ý một số biện pháp quản lý và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 (13/12/2016)

Tham gia góp y dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (26/10/2016)

Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính(05/10/2016)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 2640/BTTTT-VNCERT
Triển khai QĐ 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.
26/07/2017 26/07/2017
2 3712/QD-UBND
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố Đà Nẵng
07/07/2017 07/07/2017
3 73/2017/NĐ-CP
Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
14/06/2017 01/08/2017
4 66/2017/NĐ-CP
Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
19/05/2017 05/07/2017
5 62/2017/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
16/05/2017 01/07/2017
6 5608/BTC-KBNN
CÔNG VĂN 5608/BTC-KBNN NĂM 2017 CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
28/04/2017 28/04/2017
7 958/STC-GCS
Ổn định giá dịch vụ lưu trú du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa và Tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng
19/04/2017 19/04/2017
8 355/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình.
10/01/2017 10/01/2017
9 01/CP-KTTH
Công văn số 01/CP-KTTH ngày 06/01/2017 của Chính phủ v/v Đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP
06/01/2017 06/01/2017
10 12861/BTC-QLCS
Hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/thanh lý TSNN vào CSDL quốc gia
15/09/2016 15/09/2016
No rows match the filter...