Tin tức sự kiện

Đà Nẵng tổ chức diễn tập cứu hộ cứu nạn trên sông Hàn(20/06/2016)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng(16/06/2016)

Tháng 4: Tổng thu cân đối NSNN ước đạt xấp xỉ 86,6 nghìn tỷ đồng(10/05/2016)

Ngành Tài chính luôn vượt qua khó khăn, để xây dựng phát triển đất nước(22/04/2016)

Hướng dẫn nộp lợi nhuận, cổ tức được chia vào ngân sách Nhà nước(22/04/2016)

Một số ý kiến trao đổi về việc xác định kinh phí QLHC do NSNN cấp để giao thực hiện chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho cơ quan UBND phường, xã ở thành phố Đà Nẵng(08/03/2016)

Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác

Đoàn viên Sở Tài chính hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016(09/06/2016)

Công đoàn Sở Tài chính - Vui tết thiếu nhi 1-6(31/05/2016)

Hướng dẫn Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021(12/04/2016)

Kế hoạch Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/52016) và Tháng công nhân năm 2016(12/04/2016)

Thanh niên và những "Dấu chân tình nguyện"(25/03/2016)

Hiến máu tình nguyện đợt I - 2016(15/03/2016)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 61/2016/TT-BTC
Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
11/04/2016 26/05/2016
2 4819/BTC-ĐT
Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
08/04/2016 08/04/2016
3 60/2016/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản Iý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông
04/04/2016 19/05/2016
4 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/ NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
30/03/2016 16/05/2016
5 57/2016/TT-BTC
Hưóng dẫn chế độ thu nộp, hạch toản các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020
29/03/2016 15/05/2016
6 59/2016/TT-BTC
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa
29/03/2016 16/05/2016
7 3667/BTC-HCSN
Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2016 theo Nghị quyết số 01/ND-CP ngày 07/01/2016 của C
21/03/2016 21/03/2016
8 336/QĐ-BTC
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
26/02/2016 26/02/2016
9 1553/BTC-CST
Triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí
28/01/2016 28/01/2016
10 99/QĐ-BTC
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Tài chính
12/01/2016 12/01/2016
No rows match the filter...