Tin tức sự kiện

Ngành Tài chính luôn vượt qua khó khăn, để xây dựng phát triển đất nước(22/04/2016)

Hướng dẫn nộp lợi nhuận, cổ tức được chia vào ngân sách Nhà nước(22/04/2016)

Một số ý kiến trao đổi về việc xác định kinh phí QLHC do NSNN cấp để giao thực hiện chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho cơ quan UBND phường, xã ở thành phố Đà Nẵng(08/03/2016)

Quy định việc quản lý, sử dụng vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng(23/02/2016)

Đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra(07/01/2016)

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng xếp vị trí thứ hai về chỉ số ứng dụng CNTT ngành Tài chính 2015 khối các Sở Tài chính.(18/11/2015)

Tin chuyên ngành

Triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(20/04/2016)

Lễ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”(20/04/2016)

Rà soát việc thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020(20/04/2016)

Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng(07/04/2016)

Một số điều sửa đổi, bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính(04/04/2016)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Tài chính doanh nghiệp năm 2016(30/03/2016)

Thông tin giá cả thị trường

Trăn trở nỗi lo của du khách về giá cả phòng nghỉ khi đi tham quan, du lịch tại thành phố Đà Nẵng(24/11/2015)

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về kê khai giá, niêm yết giá, giá bán của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương.(16/11/2015)

Giảm giá xăng dầu từ 15h chiều nay(11/11/2015)

Giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu ngày 22/9/2015(24/09/2015)

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(08/06/2015)

Kê khai đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đợt 2/2015)(05/05/2015)

Thông tin về dịch vụ tài chính

Cá cược thể thao sẽ sớm được hợp pháp. (19/11/2015)

Hội nghị quản trị Công ty với thị trường Chứng khoán Việt Nam(02/07/2015)

Lấy ý kiến xây dựng các tiêu chí đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam.(06/10/2014)

Những nội dung mới hướng dẫn về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước(16/04/2014)

Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng(25/07/2013)

Cho phép tăng giá xăng tối đa là 367 đồng/lít(02/07/2013)

Góp ý dự thảo văn bản

Góp ý dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải(30/03/2016)

Góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí(18/03/2016)

Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật NSNN(01/03/2016)

Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Luật Phí và lệ phí(18/02/2016)

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách(06/11/2015)

Tham gia góp ý Luật ngân sách Nhà nước (sửa đổi)(06/11/2015)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 61/2016/TT-BTC
Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
11/04/2016 26/05/2016
2 60/2016/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản Iý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông
04/04/2016 19/05/2016
3 1553/BTC-CST
Triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí
28/01/2016 28/01/2016
4 2614/STC-QLNS
Tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2016
18/12/2015 18/12/2015
5 185/2015/TT-BTC
Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
17/11/2015 01/01/2016
6 29/2015/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số nội sung tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBNDTP ban hành một số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
23/10/2015 23/11/2015
7 159/2015/TT-BTC
Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
15/10/2015 30/11/2015
8 14392/BTC-QLCS
Xử lý tồn tại về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thực hiện Luật đất đai năm 2013
14/10/2015 14/10/2015
9 14302/BTC-QLCS
Áp dụng pháp luật để xử lý hàng hóa tồn đọng là thư, gói, kiện hàng hóa có người nhận
13/10/2015 13/10/2015
10 4115/PC-VP
Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ
13/10/2015 13/10/2015
No rows match the filter...