Tin tức sự kiện

Phân cấp mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (11/12/2017)

Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa IX (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) thông qua các Nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính do Sở Tài chính tham mưu, đề xuất(08/12/2017)

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng xếp thứ hai chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT năm 2017 trong khối Sở Tài chính địa phương(06/12/2017)

Triển khai tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính(05/12/2017)

Tập huấn kỹ năng xử lý số liệu thu, chi từ hệ thống TABMIS dành cho cán bộ Tài chính(08/11/2017)

Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm(27/10/2017)

Tin chuyên ngành

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã(12/12/2017)

Thông qua Nghị quyết về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016(11/12/2017)

Đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2015 trở về trước và thực hiện công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành năm 2017.(11/12/2017)

Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(11/12/2017)

Xử lý những vướng mắc và biện pháp thu hồi vốn thanh toán thừa các công trình đã phê duyệt quyết toán, các khoản tạm ứng quá hạn(11/12/2017)

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP Ngày 14/11/2017 của Chính phủ quy định mới về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng(11/12/2017)

Thông tin giá cả thị trường

CPI cả nước tháng 9/2017 tăng 0,59%(19/10/2017)

Tháng 8/2017, CPI cả nước tăng 0,92%(19/10/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 30)(28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 29)(28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 28) (28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 27)(28/07/2017)

Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Tài chính đã tham gia hiến máu tình nguyện(07/12/2017)

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở Tài chính tham gia Ngày hội Nói không với Ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội(23/11/2017)

Sở Tài chính thăm và chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10(16/10/2017)

Tổ chức thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng(04/10/2017)

Tập huấn Nghiệp vụ công tác Đoàn và kỹ năng công tác thanh niên năm 2017(18/08/2017)

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN SỞ TÀI CHÍNH TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947) - (27/7/2017)(03/08/2017)

Phí - Lệ phí

Hệ thống hóa các văn bản quy định về Phí và Lệ phí (12/12/2017)

Thông tin Mua sắm - Đấu thầu

Sở Tài chính tổ chức lễ mở thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1 năm 2017(11/08/2017)

Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.(17/07/2017)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu Mua sắm tập trung tài sản nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (đợt I/2017)(10/07/2017)

Thành phố Đà Nẵng thực hiện mua sắm tài sản công: Công khai, minh bạch(03/07/2017)

Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng(06/06/2017)

Thực hiện mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1/2017(12/04/2017)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 113/2017
Sửa đổi, BS một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2017 của Bộ Tài chính (w, pc)
20/10/2017 11/12/2017
2 112/2017
Sửa đổi BS một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý sd kinh phí kiểm định phương tiện PCCC (W, PC)
20/10/2017 11/12/2017
3 110/2017
Sửa đổi bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động , VSLĐ ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016(w, pc)
20/10/2017 11/12/2017
4 111/2017
Sửa đổi BS một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ, nộp quản lý sd điều kiện hành nghề phí thẩm định tiêu chuẩn điều kiện hành nghề công chứng, phí thẩm định điều kiện hoạt động VP Công chứng, lệ phí cấp thẻ công chứng viên (w, pc)
20/10/2017 11/12/2017
5 114/2017
Sửa đổi BS Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính (w, pc)
14/10/2017 11/12/2017
6 5608/BTC-KBNN
CÔNG VĂN 5608/BTC-KBNN NĂM 2017 CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
28/04/2017 28/04/2017
7 958/STC-GCS
Ổn định giá dịch vụ lưu trú du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa và Tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng
19/04/2017 19/04/2017
8 355/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình.
10/01/2017 10/01/2017
9 01/CP-KTTH
Công văn số 01/CP-KTTH ngày 06/01/2017 của Chính phủ v/v Đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP
06/01/2017 06/01/2017
10 12861/BTC-QLCS
Hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/thanh lý TSNN vào CSDL quốc gia
15/09/2016 15/09/2016
No rows match the filter...