Tin tức sự kiện

Ứng hơn 7.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ(03/09/2014)

Huy động thành công 8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do KBNN phát hành(31/07/2014)

Chính sách mới về thu nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng áp dụng từ ngày 25/4/2014(10/07/2014)

Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp Nhà nước(10/07/2014)

Bổ sung thêm 3 nhóm đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế(23/05/2014)

Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn(16/04/2014)

Thông tin giá cả thị trường

Giảm 50% giá vé tàu từ Hà Nội đi Vinh, Đà Nẵng(03/09/2014)

Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi từ 1/6(10/07/2014)

Giá xăng được phép tăng tối đa thêm 189 đồng/lít(20/03/2014)

Một số quy định về thẩm định giá.(25/09/2013)

Một số vấn đề về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá(19/08/2013)

Chưa điều chỉnh giá điện(27/05/2013)

Chương trình, đề tài khoa học

Đề án “Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”(19/02/2014)

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh(18/02/2014)

Thông tin chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn về xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống TABMIS và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013(19/02/2014)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 124/2014/TT-BTC
Quy định thủ tục hải quan đv xăng dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để SD hóan đổi đv xăng dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào.
27/08/2014 15/10/2014
2 63/NQ-CP
Một số giải pháp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp
25/08/2014 25/08/2014
3 739
Danh mục các đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 ban hành kèm theo QĐ 937/QĐ-BTC
11/04/2014 18/04/2014
4 4037-BTC-PC
Áp dụng văn bản về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử phạt vi phạm PL trong lĩnh vực chống BL, GLTM, HG
31/03/2014 08/04/2014
5 37-TT-BTC
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sd phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến QL 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
25/03/2014 08/04/2014
6 02/HDLN-STC-KBNN
Xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống Tabmis và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2013
24/12/2013 24/12/2013
7 01/HDLN-STC-CT-KBNN
Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
16/12/2013 16/12/2013
8 206/BTC-NSNN
Kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân
06/06/2013 06/06/2013
9 1173/QĐ-BTC
Đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
21/05/2013 21/05/2013
10 6376/BTC-BST
Khai, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
21/05/2013 21/05/2013
No rows match the filter...