Tin chuyên ngành

Tranh tra Tài chính với Cách mạng công nghiệp 4.0 (15/12/2017)

Năm 2018 áp dụng toàn diện thống nhất Hệ thống Mục lục NSNN mới trên phạm vi toàn quốc(15/12/2017)

Chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trong các cơ quan, đơn vị(13/12/2017)

Tình hình hoạt động tiếp công dân của Sở Tài chính trong thời gian qua(13/12/2017)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Sở Tài chính TP Đà Nẵng(12/12/2017)

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã(12/12/2017)

Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác

Thanh niên Sở Tài Chính tham gia chương trình “bánh chưng nghĩa tình” làm quà ý nghĩa dành cho Người lao động xa xứ(22/02/2018)

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 và Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)(07/02/2018)

Tuyên truyền về Quyết định số 7039/QĐ-UBND của UBND thành phố về ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 45-CT/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW.(25/01/2018)

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XIV(25/01/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"(25/01/2018)

Thiết thực Chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Đà Nẵng Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 (24/01/2018)

Thông tin Mua sắm - Đấu thầu

Tăng cường lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Xu hướng và giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu (25/12/2017)

Sở Tài chính tổ chức lễ mở thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1 năm 2017(11/08/2017)

Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.(17/07/2017)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu Mua sắm tập trung tài sản nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (đợt I/2017)(10/07/2017)

Thành phố Đà Nẵng thực hiện mua sắm tài sản công: Công khai, minh bạch(03/07/2017)

Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng(06/06/2017)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 06/2018/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước
24/01/2018 10/03/2018
2 103/QĐ-BTC
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
24/01/2018 01/01/2018
3 102/QĐ-BTC
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
24/01/2018 20/06/2017
4 06/2018/NĐ-CP
Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
05/01/2018 20/02/2018
5 166/2017/NĐ-CP
Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
31/12/2017 01/01/2018
6 17809/BTC-KBNN
Công văn 17809/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách Nhà nước cũ sang mục lục ngân sách Nhà nước mới
29/12/2017 29/12/2017
7 17940/BTC-KBNN
Chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018
19/12/2017 01/01/2018
8 5918/KBNN-CNTT
Hướng dẫn sử dụng hệ thống Tabmis 2018
14/12/2017 14/12/2017
9 38/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
30/11/2017 15/01/2018
10 5608/BTC-KBNN
Công văn số 5608/BTC-KBNN NĂM 2017 về việc chuẩn bị các điều kiện để tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN
28/04/2017 28/04/2017
No rows match the filter...