Tin tức sự kiện

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt mức 6,7%(24/10/2016)

Hội nghị Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2016(20/10/2016)

Tăng cường thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017(10/10/2016)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng(30/09/2016)

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng dẫn đầu trong công tác văn thư - lưu trữ năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015(05/09/2016)

Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng 71 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam(24/08/2016)

Tin chuyên ngành

Quan trọng là giảm tỉ trọng đầu tư công trong tổng đầu tư(25/10/2016)

Năm 2017: Dự toán bội chi ngân sách khoảng 3,5% GDP(18/10/2016)

Thu NSNN 9 tháng đầu năm tăng 5,2% so với cùng kỳ 2015(12/10/2016)

Tháng 9, số thu do cơ quan thuế quản lý đạt 53.500 tỷ đồng(10/10/2016)

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Những tác động đối với dịch vụ tài chính(03/10/2016)

Quản lý và sử dụng tiền thu từ việc chuyện đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần(29/09/2016)

Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016 và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ(17/10/2016)

Khảo sát công tác chấp hành pháp luật về phí, lệ phí(09/06/2016)

Chuẩn bị triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí(08/03/2016)

Một số điểm mới trong Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn Thuế Tài nguyên liên quan đến lĩnh vực quản lý giá(24/11/2015)

Một số nội dung mới về giám sát đánh giá đầu tư(11/11/2015)

Một số quy định mới về cơ chế thu, quản lý học phí(11/11/2015)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 Thông tư 141/2016/TT-BTC
Sửa đổi Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 và Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
21/09/2016 01/10/2016
2 12861/BTC-QLCS
Hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/thanh lý TSNN vào CSDL quốc gia
15/09/2016 15/09/2016
3 20/2016/TT-BTTTT
Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
31/08/2016 15/10/2016
4 5931/QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021
31/08/2016 31/08/2016
5 120/2016/NĐ-CP
Nghị định 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí
23/08/2016 01/01/2017
6 Quyết định 1433/QĐ-BTTTT
Về việc đính chính Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.
15/08/2016 15/08/2016
7 Thông tư 130/2016/TT-BTC
Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế
12/08/2016 01/07/2016
8 Quyết định số 1324/QĐ-TTg
Quyết định số 1324/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ :
07/07/2016 07/07/2016
9 4819/BTC-ĐT
Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
08/04/2016 08/04/2016
10 3667/BTC-HCSN
Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2016 theo Nghị quyết số 01/ND-CP ngày 07/01/2016 của C
21/03/2016 21/03/2016
No rows match the filter...