Thông tin giá cả thị trường

Giảm 50% giá vé tàu từ Hà Nội đi Vinh, Đà Nẵng(07/11/2014)

Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi từ 1/6(10/07/2014)

Giá xăng được phép tăng tối đa thêm 189 đồng/lít(20/03/2014)

Một số quy định về thẩm định giá.(25/09/2013)

Một số vấn đề về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá(19/08/2013)

Chưa điều chỉnh giá điện(27/05/2013)

Thông tin về dịch vụ tài chính

Lấy ý kiến xây dựng các tiêu chí đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam.(06/10/2014)

Những nội dung mới hướng dẫn về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước(16/04/2014)

Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng(25/07/2013)

Cho phép tăng giá xăng tối đa là 367 đồng/lít(02/07/2013)

Danh sách KTV đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2012 (cập nhật đến ngày 24/9/2012)(28/09/2012)

Danh sách KTV đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2012 (cập nhật đến ngày 17/8/2012)(05/09/2012)

Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác

Kết quả xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố, đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc, tặng bằng khen năm 2014(27/02/2015)

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015(27/02/2015)

Tuổi trẻ Sở Tài chính ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường(11/02/2015)

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015(29/01/2015)

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2013 và ký kết giao ước thi đua năm 2014(24/11/2014)

Thả hoa đăng tưởng niệm những nạn nhân của tai nạn giao thông năm 2014(17/11/2014)

Chương trình, đề tài khoa học

Đề án “Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”(07/11/2014)

Hướng dẫn chế độ chính sách tài chính

Một số trao đổi về công tác cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác tham mưu, xử lý công việc.(27/02/2015)

Một số quy định mới trong công tác xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần(07/11/2014)

Kiểm tra, thanh tra công cụ không thể thiếu trong hoạt động giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước(06/10/2014)

Bản vẽ hoàn công là khâu quan trọng ảnh hưởng đến công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn dự án đầu tư xây dựng công trình(19/09/2014)

Họp triển khai rà soát tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán(19/09/2014)

Một số nội dung cần lưu ý của Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. (19/09/2014)

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh(26/02/2015)

Thông tin chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn về xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống TABMIS và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013(19/02/2014)

Báo cáo tháng, năm

Tình hình thực hiện công tác 06 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2014 (26/02/2015)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 206/2014/TTLT-BTC-BQP
Hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.
24/01/2015 01/01/2015
2 193/2014/TT-BTC
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn
12/01/2015 26/01/2015
3 211/2014/TT-BTC
Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
31/12/2014 01/01/2015
4 203/2014/TT-BTC
Hướng dẫn hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan.
22/12/2014 05/02/2015
5 192/2014/TT-BTC
Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
12/12/2014 01/02/2015
6 8921/QĐ-UBND
Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin báo chí của báo nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài tổ chức nước ngoài tại TPĐN
10/12/2014 10/12/2014
7 8677/QĐ-UBND
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng nguồn thu sử dụng điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
27/11/2014 27/11/2014
8 3036/QĐ-BTC
Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
27/11/2014 27/11/2014
9 3032/QĐ-BTC
Đính chính Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC -BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ GD ĐT hướng dẫn quản lý sd KP thực hiện CT MTQG giáo dục và đào tạo gđ 2012-2015
27/11/2014 27/11/2014
10 2670/STC-HCSN
Lấy ý kiến tham gia dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2014 của Chính phủ
24/11/2014 24/11/2014
No rows match the filter...