Tin tức sự kiện

Ngành Tài chính hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính - NSNN(08/01/2021)

Một số điểm mới của Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (08/01/2021)

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi NSNN năm 2020(31/12/2020)

Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 98,3% dự toán(30/12/2020)

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Tân Sửu(28/12/2020)

Sở Tài chính thuộc nhóm dẫn đầu công tác cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2011-2020 (23/12/2020)

Tin chuyên ngành

Kiểm tra, năm bắt tình hình Quản lý Giá tại thành phố Đà Nẵng năm 2020 và kế hoạch triển khai năm 2021, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021(26/01/2021)

“Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý (đất rẻo)”.(13/01/2021)

Một số điểm cần chú ý khi kiểm tra hóa đơn, chứng từ(07/01/2021)

Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước qua phân tích, đánh giá kết quả thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố(16/12/2020)

Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng(10/12/2020)

Một số Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế(09/12/2020)

Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác

Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức hoạt động hưởng ứng phong trào “Xuân yêu thương”(14/01/2021)

Chi đoàn Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tổ chức tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng(24/11/2020)

Một số giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn(19/06/2020)

Bài dự thi về gương người tốt, việc tốt “DU LỊCH BỀN VỮNG PHẢI LÀ ĐÍCH ĐẾN CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH”(03/06/2020)

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP. Đà Nẵng (28/3/1930 – 28/3/2020), gắn với 45 năm ngày Giải phóng thành phố (29/3/1975 – 29/3/2020)(25/03/2020)

Thanh niên Sở Tài chính ra quân“Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính”(23/03/2020)

Góp ý - Lấy ý kiến dự thảo văn bản

tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí bầu cử(22/10/2020)

Góp ý dự thảo chiến lược quản lý tài chính bền vững cho rủi ro thiên tai và dịch bệnh của thành phố Đà Nẵng(21/10/2020)

Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND thành phố về công tác thăm dò, khai quật khảo cổ(19/10/2020)

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập (góp ý lần 2)(11/03/2020)

Liên quan việc xây dựng chủng loại và giá xe ô tô chuyên dùng (lần 2)(28/02/2020)

Tham gia góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND (02/12/2019)

Trả lời ý kiến

Trả lời câu hỏi về "Phụ cấp theo NQ 38 HĐND TP ĐN:phó bí thư đảng ủy kiêm phó chủ tịch HĐND"(05/03/2020)

Trả lời câu hỏi liên quan đến lĩnh vực mua sắm tập trung(08/05/2019)

Trả lời câu hỏi về lĩnh vực công sản (nợ tiền sử dụng đất)(06/05/2019)

Thông tin Mua sắm - Đấu thầu - Đấu giá

Điều chỉnh tăng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính(14/01/2021)

báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện đấu thầu mua sắm năm 2020(23/12/2020)

Mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2020(23/12/2020)

Bán đấu giá tài sản ô tô Mercedes Ben E300(12/05/2020)

Công khai tổ chức bán đấu giá tài sản công(05/03/2020)

Công khai tổ chức bán đấu giá tài sản công (ô tô Mercedes Ben E300)(06/12/2019)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 25/QĐ-BTC
Quyết định 25/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
11/01/2021 11/01/2021
2 54/2020/TT-BCT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2019/TTBCT ngày 30/9/2019 quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30/10/2019 quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường
31/12/2020 15/02/2021
3 121/2020/TT-BTC
Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán
31/12/2020 15/02/2021
4 117/2020/TT-BTC
QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHOẢN THU TRÁI PHÁP LUẬT, SỐ LỢI BẤT HỢP PHÁP CÓ ĐƯỢC DO THỰC HIỆN HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
31/12/2020 15/02/2021
5 115/2020/TT-BTC
Quy định về kê khai, nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước
31/12/2020 01/03/2020
6 113/2020/TT-BTC
Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa
30/12/2020 15/02/2021
7 7202/UBND-NCPC
Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ
02/11/2020 02/11/2020
8 4166/QĐ-UBND
Ban hành quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố
02/11/2020 02/11/2020
9 4176/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp
02/11/2020 02/11/2020
10 2583/STTTT-CNTT
Triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020
28/09/2020 28/09/2020
No rows match the filter...