Tin tức sự kiện

Một số quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên(14/05/2019)

Xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính(25/04/2019)

Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và thời hạn thực hiện kiểm toán nội bộ đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(24/04/2019)

Một số điểm mới quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá(18/04/2019)

Hội nghị trực tuyến Tổng điều tra dân số năm 2019(08/04/2019)

Một số nội dung liên quan về quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính theo Thông tư số 02/2019/TT-BTC(08/04/2019)

Thông tin giá cả thị trường

Tháng 4, CPI tăng 0,31%(03/05/2019)

Tăng chi quỹ để ổn định giá xăng dầu(20/03/2019)

Tình hình giá cả thị trường ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 01/02/2019 đến 09/02/2019(13/02/2019)

Tình hình giá cả thị trường trước Tết(13/02/2019)

Hoàn thành mục tiêu kiểm soát lạm phát, CPI cả năm 2018 tăng 3,54%(24/01/2019)

Tháng 10/2018: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,33%(31/10/2018)

Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác

Hội thi tiếng Anh “Giải pháp phát triển du lịch, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng” năm 2019(14/05/2019)

Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch bền vững ​(01/04/2019)

Đoàn viên Thanh niên Chi đoàn Sở Tài chính với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0(29/03/2019)

Học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"(28/03/2019)

Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2019)(27/03/2019)

Thanh niên Sở Tài chính hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp(27/03/2019)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 24/2019/TT-BTC
Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mửc sử dụng xe ô tô
22/04/2019 06/06/2019
2 16/2019/TT-BTC
Hướng dẫn quản lý, sử dụng kỉnh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.
18/03/2019 10/05/2019
3 14/2019/TT-BTC
Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
15/03/2019 01/05/2019
4 13/2019/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
15/03/2019 01/05/2019
5 12/2019/TT-BTC
Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
13/03/2019 01/05/2019
6 01/2019/QĐ-UBND
Bãi bỏ QĐ số 170/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND TP về việc ban hành Đề án hỗ trợ lâu dài đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp không còn khả năng hoạt động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn (w,pc)
10/01/2019 21/01/2019
7 02/2019/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND TP ban hành Quy định chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư ...(w, pc)
10/01/2019 21/01/2019
8 143/QĐ-UBND
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2017(w)
09/01/2019 09/01/2019
9 36 - 05/01/2019 - Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
Triển khai Thông tư số 119/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính (w)
05/01/2019 05/01/2019
10 4614/QĐ-UBND
Ban hành quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức viên chức lãnh đạo quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn TPĐN(W)
11/10/2018 11/10/2018
No rows match the filter...