Tin tức sự kiện

Triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ và chống thất thu thuế​(22/02/2017)

Triển khai các nội dung góp phần thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”(13/02/2017)

Thu NSNN tháng 1/2017 tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2016(08/02/2017)

Công tác thông tin tuyên truyền góp phần để ngành Tài chính hoàn thành nhiệm vụ(20/01/2017)

Thông tin tuyển dụng công chức năm 2016 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng(18/01/2017)

10 sự kiện tiêu biểu ngành Tài chính năm 2016(06/01/2017)

Tin chuyên ngành

Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng(23/02/2017)

Thông tư 300/2016/TT-BTC về sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước(14/02/2017)

Luật Kế Toán năm 2015 xây dựng theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế(17/01/2017)

Điểm mới trong hạch toán trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015(13/01/2017)

Đà Nẵng chăm lo, hỗ trợ Tết cho Cán bộ công chức, người lao động và các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, hộ khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (10/01/2017)

Thông tư số 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng(06/01/2017)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 355/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình.
10/01/2017 10/01/2017
2 01/CP-KTTH
Công văn số 01/CP-KTTH ngày 06/01/2017 của Chính phủ v/v Đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP
06/01/2017 06/01/2017
3 327/2016/TT-BTC
Thông tư 327/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước
26/12/2016 01/03/2017
4 306/2016/TT-BTC
Thông tư 306/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuổc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả
15/11/2016 01/01/2017
5 292/2016/TT-BTC
Thông tư 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
15/11/2016 15/11/2016
6 296/2016/TT-BTC
Thông tư 296/2016/TT-BTC ngày 15/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
15/11/2016 15/11/2016
7 297/2016/TT-BTC
Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
15/11/2016 15/11/2016
8 12861/BTC-QLCS
Hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/thanh lý TSNN vào CSDL quốc gia
15/09/2016 15/09/2016
9 5931/QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021
31/08/2016 31/08/2016
10 Quyết định số 1324/QĐ-TTg
Quyết định số 1324/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ :
07/07/2016 07/07/2016
No rows match the filter...