Trả lời ý kiến

Trả lời câu hỏi về "Phụ cấp theo NQ 38 HĐND TP ĐN:phó bí thư đảng ủy kiêm phó chủ tịch HĐND"(05/03/2020)

Trả lời câu hỏi liên quan đến lĩnh vực mua sắm tập trung(08/05/2019)

Trả lời câu hỏi về lĩnh vực công sản (nợ tiền sử dụng đất)(06/05/2019)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 5249/CV-UBND -HCTC
Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID- 19 tai Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố
07/08/2020 07/08/2020
2 2410/VP-KTTC
Triển khai quyết định số 1246/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2020 của Bộ Thông tin Truyền Thông
29/07/2020 29/07/2020
3 2410/VP-KTTC
Triển khai quyết định số 1246/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2020 của Bộ Thông tin Truyền Thông
29/07/2020 29/07/2020
4 81/2020/NĐ-CP
Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 14/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
09/07/2020 01/09/2020
5 972/QĐ-TTg
Phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025
07/07/2020 07/07/2020
6 01/2020 QĐ-KTNN
Ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
26/06/2020 26/06/2020
7 967/QĐ-BTC
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
25/06/2020 01/07/2020
8 63/TT-BTC
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
25/06/2020 01/09/2020
9 2023/STC-VP
Khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Tài chính năm 2020
15/06/2020 15/06/2020
10 2023/STC-VP
Khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Tài chính năm 2020
15/06/2020 15/06/2020
No rows match the filter...