Tin chuyên ngành

Triển khai hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (02/12/2020)

Hướng dẫn hình thức văn bản về quản lý điều hành giá(23/11/2020)

Triển khai sử dụng phần mềm Cải cách tiền lương(23/11/2020)

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn(19/11/2020)

“Công tác quản lý giá, điều hành giá trong năm 2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng”(13/11/2020)

Tăng cường công tác Quản lý giá bằng biện pháp đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(06/10/2020)

Kế hoạch Thanh Tra tài chính

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2020.(20/10/2020)

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2019(05/02/2020)

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2019(05/02/2020)

Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2020(05/02/2020)

Thi đua - Khen thưởng

Sở Tài chính ban hành tiêu chí xét chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025(03/11/2020)

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (19/10/2020)

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng(19/10/2020)

Giấy khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính ngân sách(07/10/2019)

Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019(09/04/2019)

Sở Tài chính nhận bằng khen UBND thành phố về có thành tích xuất sắc trong vận hành Trang thông tin điện tử(03/01/2018)

Góp ý - Lấy ý kiến dự thảo văn bản

tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí bầu cử(22/10/2020)

Góp ý dự thảo chiến lược quản lý tài chính bền vững cho rủi ro thiên tai và dịch bệnh của thành phố Đà Nẵng(21/10/2020)

Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND thành phố về công tác thăm dò, khai quật khảo cổ(19/10/2020)

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập (góp ý lần 2)(11/03/2020)

Liên quan việc xây dựng chủng loại và giá xe ô tô chuyên dùng (lần 2)(28/02/2020)

Tham gia góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND (02/12/2019)

Trả lời ý kiến

Trả lời câu hỏi về "Phụ cấp theo NQ 38 HĐND TP ĐN:phó bí thư đảng ủy kiêm phó chủ tịch HĐND"(05/03/2020)

Trả lời câu hỏi liên quan đến lĩnh vực mua sắm tập trung(08/05/2019)

Trả lời câu hỏi về lĩnh vực công sản (nợ tiền sử dụng đất)(06/05/2019)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 7202/UBND-NCPC
Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ
02/11/2020 02/11/2020
2 4166/QĐ-UBND
Ban hành quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố
02/11/2020 02/11/2020
3 4176/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp
02/11/2020 02/11/2020
4 39/CT-TTg
Đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
07/10/2020 07/10/2020
5 2583/STTTT-CNTT
Triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020
28/09/2020 28/09/2020
6 31/KH-STC
Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
18/09/2020 18/09/2020
7 21/2020/TT-BTTTT
Triển khai Thông tư số 21/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 07/09/2020 về việc Thông tư quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
07/09/2020 26/10/2020
8 91-2020/NĐ-CP
Triển khai NĐ 91/2020/NĐ-CP của Văn phòng Chính phủ ngày 14/08/2020 về việc Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
14/08/2020 01/10/2020
9 81/2020/NĐ-CP
Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 14/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
09/07/2020 01/09/2020
10 972/QĐ-TTg
Phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025
07/07/2020 07/07/2020
No rows match the filter...