Tin chuyên ngành

Tăng cường hơn nữa ứng dụng kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019 (10/12/2019)

Phân cấp ngân sách trong xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị(06/12/2019)

Một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC(18/11/2019)

Quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp(22/10/2019)

Một số nội dung cơ bản liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Nghị định số 63/2019/NĐ-CP(01/10/2019)

Định mức xây dựng được ban hành là cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Một trong những điểm mới của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng(26/09/2019)

Thông tin giá cả thị trường

CPI bình quân 10 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây(31/10/2019)

Tình hình giá cả thị trường một số mặt hàng thiết yếu trong 9 tháng đầu năm 2019(22/10/2019)

CPI tháng 8/2019 có mức tăng thấp nhất trong ba năm qua(03/09/2019)

Chỉ số giá sản xuất hàng hóa và dịch vụ và chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu Quý 2 năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2019(23/07/2019)

CPI 4 tháng đầu năm tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm trở lại đây(20/06/2019)

Tháng 4, CPI tăng 0,31%(03/05/2019)

Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác

Đảng ủy Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(13/12/2019)

Chi Đoàn Sở Tài Chính Tổ Chức Chào Cờ Đầu Tháng 12/2019 Và Sinh Hoạt Chuyên Đề: Luật Phòng, Chống Tác Hại Của Rượu, Bia(03/12/2019)

Chi đoàn Sở Tài chính tham gia buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình ASEAN và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng ngoại ngữ(18/11/2019)

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019(04/11/2019)

Triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019(04/11/2019)

Chi đoàn Sở Tài chính đóng góp sửa chữa “Nhà nhân ái” năm 2019(01/11/2019)

Hướng dẫn chế độ chính sách tài chính

Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công(12/12/2019)

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng(30/09/2019)

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước(24/01/2019)

Về thanh, quyết toán khối lượng xây dựng thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói(10/04/2018)

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công - Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án (27/03/2018)

Một số nội dung chủ yếu trong việc triển khai thực hiện Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính(16/03/2018)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 93/2019/NĐ-CP
Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
25/11/2019 15/01/2020
2 91/2019/NĐ-CP
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
19/11/2019 05/01/2020
3 85/2019/NĐ-CP
Nghị định số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
14/11/2019 01/01/2020
4 86/2019/NĐ-CP
Nghị định số 86/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
14/11/2019 15/01/2020
5 87/2019/NĐ-CP
Nghị định số 87/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
14/11/2019 14/11/2019
6 01/2019/QĐ-UBND
Bãi bỏ QĐ số 170/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND TP về việc ban hành Đề án hỗ trợ lâu dài đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp không còn khả năng hoạt động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn (w,pc)
10/01/2019 21/01/2019
7 02/2019/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND TP ban hành Quy định chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư ...(w, pc)
10/01/2019 21/01/2019
8 143/QĐ-UBND
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2017(w)
09/01/2019 09/01/2019
9 36 - 05/01/2019 - Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
Triển khai Thông tư số 119/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính (w)
05/01/2019 05/01/2019
10 4614/QĐ-UBND
Ban hành quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức viên chức lãnh đạo quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn TPĐN(W)
11/10/2018 11/10/2018
No rows match the filter...