Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Phí và Lệ phí; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập(25/11/2016)

Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo đề án Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X)(21/11/2016)

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở Tài chính chung tay hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2016(09/11/2016)

Sở Tài chính TP Đà Nẵng: Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công với Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai(08/11/2016)

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị nghe thời sự và đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác với chủ đề: “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn!”(02/11/2016)

Thanh tra Sở Tài chính Đà Nẵng tham gia lớp “Tập huấn, trao đổi nghiệp vụ cho thanh tra các Sở tài chính khu vực phía Bắc năm 2016”.(19/09/2016)

Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016 và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ(17/10/2016)

Khảo sát công tác chấp hành pháp luật về phí, lệ phí(09/06/2016)

Chuẩn bị triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí(08/03/2016)

Một số điểm mới trong Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn Thuế Tài nguyên liên quan đến lĩnh vực quản lý giá(24/11/2015)

Một số nội dung mới về giám sát đánh giá đầu tư(11/11/2015)

Một số quy định mới về cơ chế thu, quản lý học phí(11/11/2015)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 306/2016/TT-BTC
Thông tư 306/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuổc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả
15/11/2016 01/01/2017
2 250/2016/TT-BTC
Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
11/11/2016 01/01/2017
3 208/2016/TT-BTC
Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam
10/11/2016 01/01/2017
4 23 /2016/TT-BTTTT
Quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
02/11/2016 16/12/2016
5 178/2016/TT-BTC.pdf
Thông tư 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản Iý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
01/11/2016 01/01/2017
6 12861/BTC-QLCS
Hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/thanh lý TSNN vào CSDL quốc gia
15/09/2016 15/09/2016
7 5931/QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021
31/08/2016 31/08/2016
8 Quyết định số 1324/QĐ-TTg
Quyết định số 1324/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ :
07/07/2016 07/07/2016
9 4819/BTC-ĐT
Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
08/04/2016 08/04/2016
10 3667/BTC-HCSN
Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2016 theo Nghị quyết số 01/ND-CP ngày 07/01/2016 của C
21/03/2016 21/03/2016
No rows match the filter...