Tin chuyên ngành

Không giảm trước giá gói thầu mua sắm tài sản(19/12/2014)

Một số quy định về kê khai, niêm yết giá cước vận tải ô tô(19/12/2014)

Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014(18/12/2014)

Một số ý kiến tham gia về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Kế toán(18/12/2014)

Một số kỹ năng làm việc nhóm của Đoàn thanh tra(17/12/2014)

Một số trao đổi về thực trạng và gợi ý giải pháp nhằm quản lý nguồn cải cách tiền lương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(15/12/2014)

Thông tin giá cả thị trường

Giảm 50% giá vé tàu từ Hà Nội đi Vinh, Đà Nẵng(07/11/2014)

Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi từ 1/6(10/07/2014)

Giá xăng được phép tăng tối đa thêm 189 đồng/lít(20/03/2014)

Một số quy định về thẩm định giá.(25/09/2013)

Một số vấn đề về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá(19/08/2013)

Chưa điều chỉnh giá điện(27/05/2013)

Thông tin về dịch vụ tài chính

Lấy ý kiến xây dựng các tiêu chí đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam.(06/10/2014)

Những nội dung mới hướng dẫn về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước(16/04/2014)

Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng(25/07/2013)

Cho phép tăng giá xăng tối đa là 367 đồng/lít(02/07/2013)

Danh sách KTV đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2012 (cập nhật đến ngày 24/9/2012)(28/09/2012)

Danh sách KTV đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2012 (cập nhật đến ngày 17/8/2012)(05/09/2012)

Chương trình, đề tài khoa học

Đề án “Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”(07/11/2014)

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh(18/02/2014)

Thông tin chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn về xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống TABMIS và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013(19/02/2014)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 8677/QĐ-UBND
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng nguồn thu sử dụng điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
27/11/2014 27/11/2014
2 3036/QĐ-BTC
Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
27/11/2014 27/11/2014
3 42/2014/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
26/11/2014 11/11/2014
4 178/2014/TT-BTC
Hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng giao kế hoạch đv các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi
26/11/2014 09/01/2015
5 2670/STC-HCSN
Lấy ý kiến tham gia dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2014 của Chính phủ
24/11/2014 24/11/2014
6 171/2014/TT-BTC
Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
14/11/2014 05/12/2015
7 162/2014/TT-BTC
Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
06/11/2014 01/01/2014
8 43/2014/QĐ-UBND
Ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục pd đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu Cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
01/11/2014 11/11/2014
9 2117/STC-HCSN
Tổ chức tự kiểm tra tình hình thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
19/09/2014 19/09/2014
10 2017/QĐ-BTC
Phê duyệt phương án kiểm tra thực hiện và đánh giá thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008
19/08/2014 19/08/2014
No rows match the filter...