Lãnh đạo phụ trách Công nghệ thông tin 

 Lãnh đạo phụ trách Công nghệ thông tin của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

           Đồng chí Lê Bá Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính