Năm 2016 

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 

Giá thị trường cùng chuyên mục