Năm 2013 

Quyết định số 62/20/12/QĐ-UBND ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng.
 
Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
 
Xem chi tiết file đính kèm: 62/20/12/QĐ-UBND; 63/2012/QĐ-UBND
 
 

Giá thị trường cùng chuyên mục