Năm 2012 

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
Chi tiết file đính kèm: 20/2012/QĐ-UBND

Giá thị trường cùng chuyên mục