Năm 2010 

Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành qui định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
Xem chi tiết file đính kèm: 44/2010/QĐ-UBND

Giá thị trường cùng chuyên mục