Năm 2011 

Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 24/12/2011 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng.
 
Xem chi tiết file đính kèm: 35/2011/QĐ-UBND
 

Giá thị trường cùng chuyên mục