Thông tin giá cả thị trường Xem thêm...

Quản lý điều hành giá: Giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2017(05/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 24)(19/06/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 23)(19/06/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 21)(19/06/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 20)(23/05/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 19)(23/05/2017)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2017 không thay đổi so với tháng trước(10/05/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 18)(10/05/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 17)(10/05/2017)

Sở Tài chính tập huấn “Ứng dụng kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến” cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.(08/05/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 16) (24/04/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 15)(24/04/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 14)(24/04/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 13)(07/04/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 12) (27/03/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 11)(27/03/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 10)(10/03/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 09)(03/03/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 08)(03/03/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 07)(22/02/2017)