Thông tin giá cả thị trường Xem thêm...

Tình hình giá cả thị trường tháng 12 và cả năm 2017 dự báo 2018(17/01/2018)

CPI cả nước tháng 12/2017 tăng 0,21%(03/01/2018)

CPI cả nước tháng 9/2017 tăng 0,59%(19/10/2017)

Tháng 8/2017, CPI cả nước tăng 0,92%(19/10/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 30)(28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 29)(28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 28) (28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 27)(28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 26)(28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 25)(28/07/2017)

Quản lý điều hành giá: Giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2017(05/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 24)(19/06/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 23)(19/06/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 21)(19/06/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 20)(23/05/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 19)(23/05/2017)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2017 không thay đổi so với tháng trước(10/05/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 18)(10/05/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 17)(10/05/2017)

Sở Tài chính tập huấn “Ứng dụng kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến” cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.(08/05/2017)