Tin chuyên ngành Xem thêm...

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (11/12/2018)

Một số nội dung về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2018 (11/12/2018)

Quy định mới về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ (28/11/2018)

Một số điểm lưu ý về quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước (21/11/2018)

Quy định chính sách hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (05/11/2018)

Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ đến thăm và làm việc với UBND thành phố và các Sở, Ngành để thảo luận về kế hoạch Chương trình AAA và giới thiệu Chương trình cho vay hỗ trợ trực tiếp cho Ngân sách thành phố (29/10/2018)

Một số điểm mới về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định tại Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ Tài chính (15/10/2018)

Vai trò Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (08/10/2018)

Quy định về chi trả lương, thù lao của kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước (08/10/2018)

Hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa (05/10/2018)

Sẽ cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại vào năm 2025 (01/10/2018)

Đà Nẵng: Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (26/09/2018) (01/10/2018)

Những điểm mới trong quyết toán dự án hoàn thành quy định tại Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính. (25/09/2018)

Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến chính sách tinh giản biên chế của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (12/09/2018)

Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (05/09/2018)

Triển khai phổ biến Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý nợ công (10/08/2018)

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG NĂM VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN (09/08/2018)

Những điểm mới về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong Nghị định 63/2018/NĐ-CP (04/07/2018)

Triển khai lớp tập huấn chương trình Quản lý Ngân sách 8.0 tại thành phố Đà Nẵng (03/07/2018)

Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2019-2021 tại Đà Nẵng (06/06/2018)