Tin chuyên ngành Xem thêm...

Về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017(08/05/2017)

Một số nội dung mới trong Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn(08/05/2017)

Hệ thống quản lý tài chính công Đà Nẵng được đánh giá hợp lý theo chuẩn PEFA(07/04/2017)

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ tại Thành phố Đà Nẵng(30/03/2017)

Những quy định mới về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc nhà nước(30/03/2017)

Những vướng mắc thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về đầu tư, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đối tác công- tư (PPP)(29/03/2017)

Quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã đối với các chương trình mục tiêu quốc gia(24/03/2017)

Trao đổi về thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước(13/03/2017)

Quy định về quản lý, sử dụng chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính(27/02/2017)

Những điểm mới về trích kinh phí thu hồi qua công tác Thanh tra(27/02/2017)

Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng(23/02/2017)

Thông tư 300/2016/TT-BTC về sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước(14/02/2017)

Luật Kế Toán năm 2015 xây dựng theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế(17/01/2017)

Điểm mới trong hạch toán trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015(13/01/2017)

Đà Nẵng chăm lo, hỗ trợ Tết cho Cán bộ công chức, người lao động và các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, hộ khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (10/01/2017)

Thông tư số 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng(06/01/2017)

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với một số loại tài sản(06/01/2017)

Những quy định về lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng(06/01/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý kinh phí Tinh giản biên chế(06/01/2017)

Quy định mới về mức thu phí tham quan khu danh lam thắng cảnh núi Ngũ Hành Sơn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(04/01/2017)