Tin tức sự kiện Xem thêm...

Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021(22/10/2018)

Tăng cường thanh, kiểm tra nợ đọng thuế là một trong những giải pháp quan trọng để tăng thu ngân sách(22/10/2018)

Ngày 12/10: Thị trường chứng khoán hồi phục mạnh(16/10/2018)

DN, hộ kinh doanh có 24 tháng để chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử(08/10/2018)

Bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo(03/10/2018)

Tăng trưởng cao, lạm phát trong tầm kiểm soát(02/10/2018)

Tin chuyên ngành Xem thêm...

Một số điểm mới về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định tại Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ Tài chính(15/10/2018)

Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới và Bộ Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ đến thăm và làm việc với UBND thành phố và các Sở, Ngành để thảo luận về kế hoạch Chương trình AAA và giới thiệu Chương trình cho vay hỗ trợ trực tiếp cho Ngân sách thành phố(11/10/2018)

Vai trò Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước(08/10/2018)

Quy định về chi trả lương, thù lao của kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước(08/10/2018)

Hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa (05/10/2018)

Sẽ cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại vào năm 2025(01/10/2018)

Thông tin giá cả thị trường Xem thêm...

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm tăng 13,7% so với cùng kỳ(10/10/2018)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2018 tăng 0,59% so với tháng trước(03/10/2018)

Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018(01/10/2018)

Kết luận của Phó Thủ tướng về công tác điều hành giá năm 2018(02/03/2018)

Tình hình giá cả thị trường tháng 12 và cả năm 2017 dự báo 2018(17/01/2018)

CPI cả nước tháng 12/2017 tăng 0,21%(03/01/2018)

Công khai ngân sách - Tình hình thực hiện dự toán NSĐP Xem thêm...

Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 (19/07/2018)

Thông tin về dịch vụ tài chính Xem thêm...

Những quy định mới về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia(15/12/2017)

Hướng dẫn quy trình thực hiện mua sắm tập trung tài sản nhà nước(27/12/2016)

Thông báo số 285/TB-BTC ngày 10/6/2016 của Bộ Tài chính v.v công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Chi nhánh doanh nghiệp Thẩm định giá và Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề Thẩm định giá năm 2016.(24/08/2016)

Danh sách Doanh nghiệp Kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (cập nhật đến ngày 08/08/2016)(24/08/2016)

Cá cược thể thao sẽ sớm được hợp pháp. (19/11/2015)

Hội nghị quản trị Công ty với thị trường Chứng khoán Việt Nam(02/07/2015)

Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác Xem thêm...

Lễ chào cờ đầu tháng 10 năm 2018 của Chi đoàn Sở Tài chính(16/10/2018)

Giải bóng đá mini Nữ Sở Tài chính năm 2018 (28/08/2018)

Sở Tài chính tổ chức hoạt động hướng đến kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam(21/08/2018)

Chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2018(01/08/2018)

Các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018)(31/07/2018)

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và nghe thời sự năm 2018(26/07/2018)

Chương trình, đề tài khoa học Xem thêm...

Giám đốc Sở Tài chính công nhận các giải pháp là sáng kiến năm 2017(03/01/2018)

Nghiên cứu nâng cao vai trò, hiệu lực của Quốc hội trong việc quyết định dự toán NSNN, phân bổ NSTW và phê chuẩn quyết toán NSNN(03/01/2018)

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án "Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020"(02/03/2015)

Phê duyệt đề án Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 (02/03/2015)

Đề án “Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”(07/11/2014)

Hướng dẫn chế độ chính sách tài chính Xem thêm...

Về thanh, quyết toán khối lượng xây dựng thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói(10/04/2018)

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công - Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án (27/03/2018)

Một số nội dung chủ yếu trong việc triển khai thực hiện Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính(16/03/2018)

Một số nội dung chủ yếu trong công tác xét duyệt và thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017(05/03/2018)

Xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017(24/01/2018)

Những nội dung cần chú ý khi nhập dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 vào hệ thống tabmis(15/01/2018)

Thi đua - Khen thưởng Xem thêm...

Sở Tài chính nhận bằng khen UBND thành phố về có thành tích xuất sắc trong vận hành Trang thông tin điện tử(03/01/2018)

Sở Tài chính nhận bằng khen UBND thành phố về có thành tích xuất sắc trong cuộc thi bắn pháo hoa thành phố năm 2018(03/01/2018)

Kết quả bình bầu, suy tôn khen thưởng Khối thi đua sở, ban, ngành năm 2016 đối với Sở Tài chính(11/04/2017)

Giám đốc Sở Tài chính công nhận 03 giải pháp là sáng kiến năm 2016(13/02/2017)

Thông báo về việc lấy ý kiến đối với các cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố(13/02/2017)

Giao ước thi đua của các tổ chức đoàn thể, các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính năm 2017(17/01/2017)

Thông tin Mua sắm - Đấu thầu Xem thêm...

Phê duyệt kế hoạch lụa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu các gói thầu Mua sắm tập trung tài sản công phục vụ cho các hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố đợt I năm 2018(02/10/2018)

Tăng cường lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Xu hướng và giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu (25/12/2017)

Sở Tài chính tổ chức lễ mở thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1 năm 2017(11/08/2017)

Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.(17/07/2017)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu Mua sắm tập trung tài sản nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (đợt I/2017)(10/07/2017)

Thành phố Đà Nẵng thực hiện mua sắm tài sản công: Công khai, minh bạch(03/07/2017)

Thông tin chỉ đạo điều hành Xem thêm...

Góp ý dự thảo Quyết định về thời gian gửi dự toán và tài liệu thuyết minh phân bổ dự toán(16/04/2018)

Triển khai thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Thông tư số 145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính(06/04/2018)

Rà soát số liệu, tổng hợp và lập báo cáo quyết toán số thu, chi ngân sách năm 2017(09/03/2018)

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 6 về phí, lệ phí và định mức chi(17/01/2018)

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng(02/01/2018)

Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán trên Tabmis và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 (29/12/2017)

Báo cáo, Kế hoạch Xem thêm...

Báo cáo liên tịch đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 (04/01/2018)

Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố giao năm 2017 (03/01/2018)

Kết quả thực hiện Đề án "Truyền thông cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" năm 2017 (03/01/2018)

Ban hành quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp NSĐP năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020(22/02/2017)

Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp NSĐP của TPĐN thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020(22/02/2017)

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tài chính giai đoạn 2015 - 2020(08/03/2016)

Góp ý dự thảo văn bản Xem thêm...

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 126/2017/NĐ-CP(08/12/2017)

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ(29/11/2017)

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mức chi một số khoản phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh Xổ số(27/10/2017)

Lấy ý kiến tham gia góp ý Đề án thành lập Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thành phố Đà Nẵng(25/10/2017)

Tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ(19/10/2017)

Góp ý các dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư về điều chỉnh giảm mức thu các loại phí, lệ phí(11/10/2017)