Hỏi đáp

Câu hỏi : Hỏi chế độ lương và phụ cấp

Cho em hỏi bên phường em có phó bí thư đảng ủy kiêm phó chủ tịch HĐND. Vậy phụ cấp theo NQ 38 HDND tp ĐN được tính như thế nào?
Người hỏi: Mây Hồng Chu Trần (03/03/2020)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 05/03/2020 09:38
Sở Tài chính có câu trả lời tại đây: https://taichinh.danang.gov.vn/newsdetail.do?tinTucId=2719 Trân trọng!