Hỏi đáp

Câu hỏi : XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN KÝ CỦA PGD SỞ PHẠM CƯ

Kính gửi anh chị, Hiện tại bên Ngân hàng có nhận được quyết định của Phó Giám đốc sở về việc thực hiện hồ sơ quyết toán dự án số 41/QĐ-STC ngày 15/01/2020 do PGĐ sở phạm cư ký duyệt nhưng ông Phạm Cư không phải là đại diện theo pháp luật của SỞ TC nên Ngân hàng chưa xác định được thẩm quyền người ký. Kính nhờ anh chị hỗ trợ cung cấp cho ngân hàng Giấy ủy quyền của Giám đốc sở cho ông Phạm Cư vê việc ký kết văn bản. Em cám ơn anh chị
Người hỏi: phạm hoàng trung (20/02/2020)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 02/03/2020 09:37
Về nội dung này, Quản trị Trang thông tin điện tử Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng kính đề nghị Ông/Bà Phạm Hoàng Trung liên hệ trực tiếp Văn phòng Sở Tài chính tại số điện thoại 02363 822130 để được cung cấp thông tin. Trân trọng!