Hỏi đáp

Câu hỏi : trả nợ tiền đất

KÍNH GỞI:SỞ TÀI CHÍNH TP ĐÀ NẴNG BỐ MẸ tôi có nợ tiền sử dụng đất thời hạng 10 năm tính theo giá vàng 98%,MẸ tôi mất đươc 9 năm,BỐ tôi già yếu đã mất được hơn 7 tháng,tôi biết được thông tin sắp đến thời hạng trả tiền cho tp,cuộc sống vơ chồng tôi vẫn còn trẻ vẫn còn gặp nhiều khó khăn về tài chính để sinh hoạt trong cuộc sống,số tiền 69,8 chỉ tính theo giá vàng hiện nay là quá lớn đối với cuộc sống hiện tại của vợ chồng chúng tôi. CÓ thể cho vợ chồng tôi gia hạng thời gian trả nợ chậm vài năm để vợ chồng tôi có khoãn thời gian chăm lo cho cuộc sống và trả nợ tiền nợ đất cho tp. Nay tôi xin hỏi tp có chinh sách nào giúp hoặc hổ trợ để gia đình chúng tôi để giảm bớt khó khăn trong giai đoạn hiên tại. cám ơn quý sở,rất mong được hồi âm sớm
Người hỏi: LÊ NGỌC QUANG HẢI (17/03/2017)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 24/03/2017 08:32
Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau: Hiện nay, UBND thành phố đã giao Cục Thuế thành phố quản lý và theo dõi việc thu nợ tiền sử dụng đất. Vì vậy để biết cụ thể về chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đề nghị ông liên hệ Cục thuế để được hướng dẫn cụ thể Trân trọng!