Hỏi đáp

Câu hỏi : Chính sách trả nợ tiền đất TĐC hộ chính

Tôi xin trình bày với Sở Tài chính như sau: Nhà tối giải tỏa, được phân lô B2.2 vào ngày 05/09/2006 tại KDC Phần Lăng 2, . P. An Khê. DT thu hồi 111m2, đền bù được 94 triệu. TP cấp lô chính 100m2, bán lại 159 triệu. Vì quá khó khăn nên tôi nợ 10 năm. Đến nay, vừa nghe được thông tin TP áp khung giá mới, tôi xuống 57 Quang Trung té ngửa được báo là phải trả 528 triệu. Tiền đâu trả nổi. Ba tôi là cộng sản thương binh, chiến đấu hơn 15 năm, cũng may còn sống trở về, nay đã mất tròn 1 năm, nhưng không thấy TP có ưu đãi gì về trường hợp của tôi. Tôi cũng vừa được biết thông tin này: http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/chi_dao_dieu_hanh?p_pers_id=&p_folder_id=2234225&p_main_news_id=94531380 Cho hỏi: Tôi có được trả theo chủ trương trên không, tôi có xuống 57 Quang Trung hỏi thì họ nói phải trả theo khung giá đất 2017, vì chưa có giá đất nên khả năng ít nhất là 528 triệu. Sao tôi trả cho nổi. Nếu được trả theo vàng 98% thì nhà tôi phải trả hơn 310 triệu. Nếu được tôi sẽ vay mượn để trả theo chủ trương này. Chủ trương ban hành đã lâu nhưng chừ nhà tôi mới biết. Xin sở tài chính trả lời sớm! Trân trọng cảm ơn.
Người hỏi: Ngô Tấn Phục (27/02/2017)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 27/02/2017 02:11
Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau: Ngày 31/8/2016, UBND thành phố có Công văn số 7315/UBND-KT1 về việc xử lý vướng mắc về thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư, trong đó tại điểm 1 qui định định đối với những trường hợp nợ tiền sử dụng đất mà trong hợp đồng ghi nợ 10 năm quy theo giá vàng 98% đến thời điểm người dân liên hệ nộp hồ sơ trả tiền sử dụng đất còn trong thời hạn 10 năm theo hợp đồng, đã quá thời hạn nợ 5 năm theo quy định nhưng chưa ký phụ lục hợp đồng chuyển sang nợ bằng tiền: Thống nhất cho phép người dân lựa chọn 1 trong 2 phương án sau: - Phương án 1: Thực hiện trả nợ theo hợp đồng: trả bằng số vàng nợ theo hợp đồng nhân với đơn giá vàng tại thời điểm trả nợ nhưng đảm bảo số tiền trả nợ không thấp hơn số tiền nợ gốc. - Phương án 2: Trả nợ theo giá đất quy định hiện hành (hiện nay là Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND, hộ phụ nhân thêm hệ số 1,2, hộ không thuộc diện giải tỏa nhân hệ số 1,4). Như vậy nếu hộ ông thuộc trường hợp nợ tiền sử dụng đất 10 năm theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn trên thì ông có quyền lựa chọn 1 trong 2 phương án trả nợ tiền sử dụng đất. Hiện nay việc tiếp nhận hồ sơ trả nợ tiền sử dụng đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện và việc thu nợ tiền sử dụng đất do cơ quan thuế chủ trì, vì vậy để biết cụ thể về thủ tục trả nợ tiền sử dụng đất hộ ông đến liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất và cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể. Trân trọng!